výbor TJ Luže OD 4.3.2016

J. Gála; J. Kopecký st.; D.Terer.; P.Mužíček st.; J.Richter; ; J.Kopecký ml. ; M. Vích; 

Předseda : Jaroslav Gála

Místopředseda : Petr Mužíček st.

Tajemník: Kopecký jiří ml.

 

              Tělovýchovná  jednota  LUŽE, z.s. - fotbalový oddíl

                 IČ: 15054438                                 FAČR: 5310171

 

 

 

 

                                             Pozvánka

 

na Valnou hromadu Tělovýchovné jednoty Luže, z.s., kterou svolávám na základě kap.III.,čl. 2.2. stanov TJ.

 

Program: 1. Zpráva o činnosti TJ za rok 2017

                2. Výsledek hospodaření roku 2017

                3. Rozpočet na rok 2018

                4. Různé

 

Den konání VH:   PÁ  13.dubna 2018                               Čas konání:  19:00 hodin  Místo konání:      klubovna kabin FO    

 

 

 

 

                                                                                    Jaroslav Gála,v.r.

                                                                                   předseda TJ Luže