Tělovýchovná jednota LUŽE – fotbalový oddíl

                 a hlavní partner turnaje firma Staver Luže, s.r.o.

 

    Vás srdečně zvou na 24. ročník  turnaje v malé kopané

  STAVER CUP 2018

Termín konání:           Sobota- 23. 6. 2018

Místo konání:              travnaté hřiště TJ Luže, event. umělá plocha

Startovné: 800,- v ceně občerstvení pro 10 osob

 

Zálohu ve výši 500,- Kč nebo celý vklad nutno zaplatit do 10.6.2018. Doplatek vkladu uhradit nejpozději v den konání turnaje při prezentaci.

Platba převodem na účet u České spořitelny, č.ú.  1142882349/0800.  Do zprávy pro příjemce uveďte název družstva a telefonický kontakt na zodpovědnou osobu družstva.

 

Prezentace:   7,15 – 7,45 hod. Při prezentaci je bezpodmínečně nutné předložit doklad o zaplacení startovného.

 

     Systém hry se upřesní podle počtu přihlášených mužstev

Stručná pravidla:

Hraje se podle pravidel malého fotbalu. Pořadatel si však vyhrazuje právo případných úprav pravidel, které budou dány na vědomí před zahájením turnaje  vedoucím družstev.

                                                   Počet hráčů 4 + 1

- každé družstvo musí mít jednotná trika, hráči obuv bez vyměnitelných kolíků,vlastní

  míč!!!

- hráči startují na vlastní nebezpečí

 

                !!! Občerstvení zajištěno v areálu stadionu po celý průběh turnaje!!!

Tradičním hlavním partnerem turnaje je

firma zabývající se komplexní výstavbou pozemních staveb, zejména pak výstavbou rodinných domů na klíč, kompletními rekonstrukcemi, modernizacemi stavebních objektů, stavební údržbou objektů, prováděním zemních prací, řezáním živičných povrchů, dovozem písku, kameniva.

 

Informace:    Gála Jaroslav    604 839 584    gala.j@seznam.cz

                     Kopecký Jiří      777 263 691    fotisek@seznam.cz

 

 

 


      

 

 

 

 

 

  

 

.